Satıcı yetkinlik değerlendirme merkezi

 

İster yeni satıcı adaylarının işe uygunluğunu değerlendirirken ister mevcut satış ekibinizin yetkinlerini değerlendirirken satıcı yetkinlik değerlendirme çalışması satış ekibinizin gerçek potansiyelini anlamak, geliştirilecek yönlerini tespit etmek için en etkili yöntemdir.

 

Bu çalışmanın alt süreçleri aşağıdaki gibidir:

 

  • Şirketin pazardaki pozisyonu, stratejik öncelikleri, hedef müşteri segmentleri ve satış süreçleri özelinde belirlenecek kritik yetkinlikler ve davranışlarının belirlenmesi
  • Belirlenen yetkinliklere göre satıcının performansını ölçecek görüşme ve sunum simülasyonları, vaka analiz çalışmaları, role-play’ler, yapılandırılmış mülakatlar benzeri değerlendirme egzersizlerinin özel olarak tasarlanması
  • Değerlendirici bir ekip tarafından birebir ve grup çalışmalarının gerçekleştirilmesi, performansın kayıt altına alınması ve performansın ölçeklendirilmesi
  • Her bir satıcı için performans değerlendirme raporunun ve kişisel gelişim plan önerilerinin hazırlanması