Satış Süreçleri

Hizmet tanımı

Müşteri statülerinin belirlenerek satışa giden yolda atılması gereken adımların senaryosal olarak akış şemalarına dökülmesi, satıcıların karar verebilmesi için gerekli bilgilerin ve kriterlerin çıkarılması

Çözdüğümüz sorunlar

 • Her satıcı kendine ait adım ve yöntemle çalışması
 • Satışa yolda kritik ara süreçler belirsizliği
 • Satış süreçlerinin gerekli detay adımları içermemesi
 • Satış süreçlerinin satıcıya mümkün olan her olasılıkta ne yapması gerektiğini söylememesi
 • Yazılı satış süreçleriyle satıcıların sahada yaptıklarının uyuşmaması
 • Mevcut satış performansından gelecekteki performansın öngörülememesi

Amaç

 • Satış döngüsünün verimliliğini artırarak satışa dönüşüm hızını artırmak
 • Fırsat takibinde ortak kriterler koyarak satış eforunun verimliliğini artırmak
 • Satış adımlarını optimize ederek satışa dönüşüm süresini kısaltmak
 • Satış ekibine satışa giden en etkili yolu tarif etmek
 • CRM yazılımı için doğru kurguyu yapmak

Süreç

 • Mevcut yazılı satış süreçlerinin incelenmesi
 • Mevcut uygulanan satış süreçlerinin çıkarılması
 • Yeni satış süreçlerinin kurgulanması
  • Olası müşterilerin, fırsatların ve mevcut müşterilerin statülerinin belirlenmesi
  • İdeal müşteri tanımının yapılması
  • Her müşteri statüsü için müşteriden alınması gereken bilgilerin belirlenmesi
  • Satıcıların müşteri adayını satış sürecinde ilertebilmesi için gerekli kriterler
  • Ana ve alt satış adımlarının durumsal olarak belirlenmesi
  • Fırsatın tarifinin yapılması
  • İhtiyaç analiz sürecinin kurgulanması
  • Fırsat takip stratejilerinin belirlenmesi

Çıktılar

 • Satış süreçleri akış şeması
 • Müşteri statüleri
 • Satış hunisi kurgusu
 • Satış performans projeksiyonu alt yapısı
 • Formlar
  • İdeal müşteri tarifi
  • Fırsatın tarifi
  • Fırsatın sınıflandırılması
  • Frısat takip kriter ve prosedürleri